• 10 მიზეზი იმისა, თუ  რატომ იტალიური სკოლა?

    

   • 25 წლიანი გამოცდილება;
   • 15 წელი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სერტიფიკატის (ISO 9001:2015) მფლობელი;
   • ქართველი და  უცხოელ პედაგოგთა გამოცდილი, მაღალკვალიფიციური გუნდი;
   • მაღალტექნოლოგიური საგანმანათლებლო რესურსებით აღჭურვილი სასწავლო სივრცე;
   • მცირერიცხოვანი კლასები;
   • მოსწავლის ინტელექტუალური, ფიზიკური და ინდივიდუალური განვითარება ერთ სივრცეში, შედეგზე ორიენტირებული ხარისხიანი სასწავლო პროცესი;
   • სასწავლო გაცლითი პროექტების მრავალწლიანი გამოცდილება;
   • ინგლისური ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატი (FCE, TOEFL, IELTS და სხვა);
   • საერთაშორისო (იტალიურ-ქართული) სექტორი (იტალიის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელება იტალიელ თანატოლებთან თანაბარ პირობებში);
   • უსაფრთხო, ჯანსაღი და კეთილგანწყობილი გარემო.