• საკონციო ომსაბა

         

        სწავლო პრცეის ხახის გაჯობბისიზი, სკოლა  სწავლბლის 8 ააიაშაო ღის გასწნები, სწავლავაზობს იო აათებს ყვლა აგში. სწავლბლისიო შ აობის გიგი ბა ყოლი სტის ყიში. ალკელი აგოგის იო ააის ჩარების ვიის ღის, დროია აიისთებით ია გავლი სკოლის ყვლა აიიო ივრცში ა გაკრია ლაო ოახბში.