• იტალიური სკოლა გუშინ და დღეს

    

   სკოლის ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2021-22 სასწ.წ.

   სკოლის ექვსწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-22

    

   1996 წელს ,,საქართველო-იტალიის“ საზოგადოების ინიციატივით თბილისში დაარსდა   იტალიური სკოლა ,,ცისკარი“, შემდეგ კი სკოლას  მიენიჭა საზოგადოების პრეზიდენტის,  ვახტანგ ესვანჯიას, სახელი.

   მნიშვნელოვანი თარიღები იტალიური სკოლის 26-წლიანი გამოცდილებიდან:

   • 1999 წლიდან იუნესკოს ასოცირებულ სკოლათა წევრი;
   • 2005 წლიდან  ISAschool - საერთაშორისო სკოლების მსოფლიო ასოციაციის  წევრი;
   • 2006 წლიდან IEARN - ის საერთაშორისო განათლებისა და რესურსების  ქსელის წევრი;
   • 2006 წლის ოქტომბერში სკოლამ გაიარა ხარისხისა და მართვის ISO 9001:2000 სასერტიფიკაციო აუდიტი და გახდა ამიერკავკასიის რეგიონში ISO - საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი პირველი სკოლა.  (ISO 9001:2015)
   • 2013 წლის მაისიდან, ქ. სიენის  უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ფუნქციონირებს ,,CILS“-ის საგამოცდო ცენტრი
   • 2017  წლის სექტემბრიდან პირველად საქართველოში ბილინგვური (ქართულ-იტალიური) სექტორი

   სკოლა ორიენტირებულია მუდმივ განვითარებაზე. სკოლის განვითრების ისტორია კარგად არის ასახული ყოველწლიურ და 6 წლიან სრტატეგიული განვითარების გეგმებში.  (სესაბამისად ლინკად გადახა ყოველწლიური და 6 წლიანი და დაგკლიკებით გადავა შესაბამის ფაილებში) გიგზავნი მიმაგრებული ფაილების სახით.