•  

   მისია

   • მსოფლიო ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში ინტეგრირებული, მოაზროვნე, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდა-განათლებარომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად;
   • უსაფრთხო და ჯანსაღ გარემოში, მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსით, თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, მოსწავლის შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა;
   • საქმიანობის წარმართვა ხარისხის მართვის ISO 9001:2015 სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად.