• ძილთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები - რჩევები მშობლებს

   ძილთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები - რჩევები მშობლებს

   04.12.2023 09:36
   ძილი არსებობისთვის ისეთივე აუცილებელი  და მნიშვნელოვანია, როგორც წყალი და საკვები, თუმცა, კვლევების თანახმად ადამიანების თითქმის მესამედი უგულვებელყოფს ჯანსაღი ძილის რეჟიმის აუცილებლობას, დაახლოებით ამდენივეს აქვს ძილთან დაკავშირებული პრობლემები. არასაკმარისმა თუ არასრულფასოვანმა ძილმა კი შესაძლოა ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს.
  • მზადება სკოლისთვის - რეკომენდაციები პირველკლასელთა მშობლებს

   მზადება სკოლისთვის - რეკომენდაციები პირველკლასელთა მშობლებს

   05.06.2023 09:54
   ინდივიდის ჩამოყალიბებას საფუძველი ცხოვრების ადრეულ წლებში ეყრება. ამ პერიოდს კი ბავშვი ძირითადად ორ - ოჯახურ და სასკოლო გარემოში ატარებს. სკოლა არის სივრცე, რომელიც დიდწილადაა ჩართული როგორც, მოსწავლის აკადემიური უნარებისა და ცოდნის, ასევე პიროვნულ განვითარებაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ მშობლები და სკოლა მჭიდროდ თანამშრომლებდნენ ერთმანეთთან.  რათა ერთობლივი ძალისხმევით შეძლონ შექმნან ნაყოფიერი გარემო, რომელიც თავისუფლებისმოყვარე, განათლებული, დამოუკიდებელი, გონიერი, და სხვა სიკეთეებით დაჯილდოებული ადამიანის ფორმირებას შეუწყობს ხელს.