• სკოლის მენეჯმენტი

   • ლაგვილავა მაია
   • ლაგვილავა მაიადირექტორი
   • ბალანჩივაძე ნანი
   • ბალანჩივაძე ნანიმთ. კონსულტანტი
   • ხუციშვილი ეთერი
   • ხუციშვილი ეთერიდ/მოადგილე; ხარისხის კონტროლისა და მართვის მენეჯერი
   • მიდელაშვილი თამარი
   • მიდელაშვილი თამარიდ/მ სასწავლო დარგში
   • ხუციშვილი ხათუნა
   • ხუციშვილი ხათუნაადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
   • ბოჭორიშვილი მანანა
   • ბოჭორიშვილი მანანაპროფესიული განვითარების ლაბორატ. ხელმძღვანელი
   • ხუციშვილი-საყვარელიძე თეა
   • ხუციშვილი-საყვარელიძე თეა ფინანსური მენეჯერი
   • ლაგვილავა ჰამლეტი
   • ლაგვილავა ჰამლეტიტექნიკური დირექტორი
 • სკოლის აკადემიური პერსონალი

   • მარინა ლორთქიფანიძე
   • მარინა ლორთქიფანიძექათული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი
   • შორენა მერაბიშვილი
   • შორენა მერაბიშვილიინგლისური ენის კათედრის ხელმძღვანელი
   • ქეთევან სიხარულიძე
   • ქეთევან სიხარულიძეიტალიური ენის კათედრის ხელმძღვანელი
   • ანიკო ნატროშვილი
   • ანიკო ნატროშვილიმათემატიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კათედრის ხელმძღვანელი
   • მაია ცინაძე
   • მაია ცინაძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი
   • ნანა ვაჩიბერიძე
   • ნანა ვაჩიბერიძედაწყებითი განათლების კათედრის ხელმძღვანელი
   • ნანა გაბისონია
   • ნანა გაბისონიასაზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი
   • თინათინ მაჩაბელი
   • თინათინ მაჩაბელი ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრის ხელმძღვანელი
   • დალი ბეროშვილი
   • დალი ბეროშვილი რუსული ენის სექციის ხელმძღვანელი
 • დამრიგებლები

   • მაია ალავიძე
   • მაია ალავიძე1. 1
   • ინგა თეთრაძე
   • ინგა თეთრაძე2. 1
   • დალი ქოქოშვილი
   • დალი ქოქოშვილი2. 2
   • ნანა ვაჩიბერიძე
   • ნანა ვაჩიბერიძე3. 1
   • დალი ტომარაძე
   • დალი ტომარაძე3. 2
   • ნათია სიმონია
   • ნათია სიმონია4
   • ნატო მიჩინაშვილი
   • ნატო მიჩინაშვილი5
   • დალი ბეროშვილი
   • დალი ბეროშვილი6
   • ცისია სუხიაშვილი
   • ცისია სუხიაშვილი7
   • თინათინ გოგიძე
   • თინათინ გოგიძე8. 1
   • იზოლდა ბალანჩივაძე
   • იზოლდა ბალანჩივაძე8. 2
   • ეკა გლოველი
   • ეკა გლოველი9
   • თამარ ბერიშვილი
   • თამარ ბერიშვილი10
   • მაია ბუხნიკაშვილი
   • მაია ბუხნიკაშვილი11
   • ნანა გაბისონია
   • ნანა გაბისონია12