• სკოლის მენეჯმენტი

   • ლაგვილავა მარიამ
   • ლაგვილავა მარიამდირექტორი
   • ბალანჩივაძე ნანი
   • ბალანჩივაძე ნანიმთ. კონსულტანტი
   • ხუციშვილი ეთერი
   • ხუციშვილი ეთერიდ/მოადგილე; ხარისხის კონტროლისა და მართვის მენეჯერი
   • მიდელაშვილი თამარი
   • მიდელაშვილი თამარიდ/მ სასწავლო დარგში
   • ხუციშვილი ხათუნა
   • ხუციშვილი ხათუნაადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
   • ბოჭორიშვილი მანანა
   • ბოჭორიშვილი მანანაპროფესიული განვითარების ლაბორატ. ხელმძღვანელი
   • ხუციშვილი-საყვარელიძე თეა
   • ხუციშვილი-საყვარელიძე თეა ფინანსური მენეჯერი
   • ლაგვილავა ჰამლეტი
   • ლაგვილავა ჰამლეტიტექნიკური დირექტორი
 • სკოლის აკადემიური პერსონალი

   • ეკატერინე ჭკუასელი
   • ეკატერინე ჭკუასელიქათული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი
   • შორენა მერაბიშვილი
   • შორენა მერაბიშვილიინგლისური ენის კათედრის ხელმძღვანელი
   • ქეთევან სიხარულიძე
   • ქეთევან სიხარულიძეიტალიური ენის კათედრის ხელმძღვანელი
   • ანიკო ნატროშვილი
   • ანიკო ნატროშვილიმათემატიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კათედრის ხელმძღვანელი
   • მაია ცინაძე
   • მაია ცინაძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი
   • ნანა ვაჩიბერიძე
   • ნანა ვაჩიბერიძედაწყებითი განათლების კათედრის ხელმძღვანელი
   • ნანა გაბისონია
   • ნანა გაბისონიასაზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი
   • თინათინ მაჩაბელი
   • თინათინ მაჩაბელი ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრის ხელმძღვანელი
   • დალი ბეროშვილი
   • დალი ბეროშვილი რუსული ენის სექციის ხელმძღვანელი
 • დამრიგებლები

   • ნინო ხოხობაშვილი
   • ნინო ხოხობაშვილი1. 1
   • ნანა ვაჩიბერიძე
   • ნანა ვაჩიბერიძე1. 2
   • მაია ალავიძე
   • მაია ალავიძე2
   • ინგა თეთრაძე
   • ინგა თეთრაძე3. 1
   • დალი ქოქოშვილი
   • დალი ქოქოშვილი3. 2
   • ნინო თავბერიძე
   • ნინო თავბერიძე4. 1
   • მაია ხაჭაპურიძე
   • მაია ხაჭაპურიძე4. 2
   • ნათია სიმონია
   • ნათია სიმონია5
   • ნატა მიჩინაშვილი
   • ნატა მიჩინაშვილი6
   • დალი ბეროშვილი
   • დალი ბეროშვილი7
   • ცისია სუხიაშვილი
   • ცისია სუხიაშვილი8
   • თინათინ გოგიძე
   • თინათინ გოგიძე 9. 1
   • იზოლდა ბალანჩივაძე
   • იზოლდა ბალანჩივაძე9. 2
   • ეკა გლოველი
   • ეკა გლოველი10
   • თამარ ბერიშვილი
   • თამარ ბერიშვილი11
   • მაია ბუხნიკაშვილი
   • მაია ბუხნიკაშვილი12