• იტალიურ სკოლა ,,ცისკარში“  დაიწყო მოსწავლეთა მიღება  2018-2019 სასწავლო წლისთვის.

   რეგისტრაციის გასავლელად, გთხოვთ შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა

   დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე 032  23518 25, შეგიძლიათ გვეწვიოთ სკოლაში (დიდუბე, თორნიკე ერისთავის ქ. 2)

   პირველკლასელთა რეგისტრაცია

   თუ სურვილი გაქვთ თქვენმა შვილმა ისწავლოს იტალიური სკოლა ,,ცისკრის“ პირველ კლასში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა.

    

    

   მოსწავლეთა მიღების წესები 

   პირველ კლასში მოსწავლები მიიღებიან გასაუბრების საფუძველზე; უფროს კლასებში, მოსწავლეთა ვაკანსიების შემთხვევაში, მსურველები ჩაირიცხებიან  გასაუბრებისა და ცალკეულ საგნებში ტესტირების შედეგების მიხედვით. თავისუფალი ადგილის არარსებობისას, მოსწავლეთა კონტიგენტის ცვლილების გათვალისწინებით, საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსდება  ჩასარიცხ მოსწავლეთა სარეზერვო სიაში.

    

   სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად წარმოდგენილი უნდა იყოს:

   პირველ კლასში:

   1.            განცხადება

   2.            დაბადების მოწმობა (დედანი და  ნოტარიალური ასლი);

   3.            ორი ფოტოსურათი (3X4);

   4.            ჯანმრთელობის ცნობა;

   5.            მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები;

   6.            აღსაზრდელის სარეგისტრაციო ფორმა

    

   II-XII კლასებში:

   1.            განცხადება

   2.            მოსწავლის პირადი საქმე (სკოლის ბეჭდით დამოწმებული);

   3.            დაბადებისმოწმობა (დედანი და  ნოტარიალური ასლი);

   4.            ბრძანების ამონაწერი, მოსწავლის სკოლიდან ამორიცხვის თაობაზე;

   5.            მოსწავლის სარეგისტრაციო ფორმა