• კვლევა - საშინაო დავალება
     • კვლევა - საშინაო დავალება

     • „საშინაო დავალებასთან დაკავშირებული სირთულეები“

      2018-2019 სასწავლო წელს იტალიური სკოლის დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებმა ნანა ვაჩიბერიძემ, მაია ცინაძემ და ინგა თეთრაძემ  ჩაატარეს კვლევა თემაზე „საშინაო დავალებასთან დაკავშირებული სირთულეები“ მათემატიკის გაკვეთილზე.  კვლევის მიზანი იყო  საშინაო დავალების შესრულების ხარისხის გაუმჯობესება, არსებული პრობლემების კვლევა. როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს, რომ მათთვის საშინაო დავალებაარ იყოს რუტინა და დასჯა,  რომლისგანაც თავის დაღწევას მუდმივად ცდილობენ.

    • კვლევა - ინტეგრირებული გაკვეთილი
     • კვლევა - ინტეგრირებული გაკვეთილი

     • ინტეგრირებულიგაკვეთილების როლი სწავლა -სწავლების პროცესში

      2018-2019 სასწავლო წელს იტალიური სკოლის  მათემატიკის კათედრისა და საბუნებისმეტყველო კათედრის პედაგოგებმა:  მანანა თოფურიამ და მარინა ხომასურიძემ  ჩაატარეს კვლევა თემაზე „ინტეგრირებულიგაკვეთილების როლი სწავლა -სწავლების პროცესში“.კვლევის მიზანი იყო შეესწავლათ  რამდენად უწყობს ხელს საგანთა ინტეგრირებული სწავლება  სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლეთა აღჭურვას  ქმედითი ცოდნით. საჭიროა თუ არა საკუთარ პრაქტიკაში ამ ტიპის გაკვეთილებზე მეტი აქცენტის გაკეთება და რა კუთხით უნდა გაძლიერდეს მუშაობა.